Története

 

I. rész

A börtön előtt

Az Alcatraz szót magát, a Spanyol “Alcatraces”-ből származtatják. 1775-ban egy Spanyol felfedező Juan Manuel de Ayala volt az első, aki a ma San Francisco öbölként ismert részt behajózta és feltérképezte, valamint nevezte el az öbölben lévő 3 sziget egyikét “Alcatraces”-nek. Az idő teltével a név angolosabb hangsúlyúvá vált, így lett belőle Alcatraz. Míg a szó pontos jelentése vitatott - Alcatraz-t általában pelikánnak vagy furcsa madárnak fordítják. 1850-ben egy elnöki rendelet lehetővé tette, hogy a sziget használatára az USA hadserege formálhasson jogot. A kaliforniai aranyláz, mely San Francisco hirtelen és gyors növekedését eredményezte valamint a tény, hogy a San Francisco öblének feltétlen védelemre volt szüksége, késztette a hadsereget, hogy egy citadellát vagy erődöt építsen a szigetre. Az építkezés az 1850-es évek elején kezdődött, a hadsereg tervet készített több mint 100 ágyú elhelyezésére. Így Alcatraz a legjobban megerősített katonai része lett a Nyugati Partnak. Két másik erődítménnyel a Fort Point-tal és a Lime Point-tal együtt Alcatraz egy háromszög alakú védelmi rendszert alkotott, mely az öböl bejáratát volt hivatott megvédeni. Alcatraz szigetén működött az USA nyugati partjának legelső világítótornya. Az 1850-es évek vége felé kerültek az első rabok a szigetre. Míg Alcatraz védelmi szerepének szükségessége egyre csökkent (a szigeten soha nem került sor ütközetre) börtön szerepe nőtt és tovább folytatódott több mint 100 éven keresztül. 1909-ben a hadsereg a citadellát lebontotta, az alagsort meghagyva, ami egy katonai börtön alapjaként szolgált. 1909-től a 1911-ig katonai fegyencek építették fel Alcatraz-on az új börtön épületét, ami az USA Csendes Óceáni Katonai Büntetőtábora lett. Később “The Rock” az az a “Szikla”-néven vált hírhedté.

The Rock

Az USA hadserege a szigetet több mint 80 éven át - 1850 - 1933 -ig használta, amikor az Igazságügyi Minisztérium vette azt át büntetés-végrehajtási intézet számára. Az USA kormánya elhatározta, hogy a lehető legbiztonságosabb és a személyiségi jogokat a legkisebb mértékben figyelembe vevő fogházat alakít ki javíthatatlan börtönlakók számára. A kormány így próbálta megmutatni a törvénytisztelő állampolgároknak, hogy eltökélt szándéka az 1920-as és 1930-as évek vad bűnözési hullámának megállítása. A könyvekkel és a filmekkel ellentétben Alcatraz soha nem volt “ördögi sziget”. A rabok száma átlagosan 260-275 fő volt, ami a börtön teljes kapacitását - 336 fő - soha nem érte el. Sok elítélt szerint egyébként az életfeltételek jobbak voltak itt, mint bármely más államszövetségi börtönben, számos rab kifejezetten ide kérte az áthelyezését.

Élet a börtönben

Míg néhány jól ismert gengszter is - mint Al Capone, George Machine - Gun Kelly, Alvin Korpis, Arthur “Doc” Barker töltötte Alcatraz-on büntetését addig az 1576 elítélt nagy része ismeretlen bűnöző volt. Olyanok, akik más államszövetségi börtönök szabályzatát nem voltak hajlandók betartani, az utasításokat nem követték, kegyetlen és veszélyes bűnözőknek számítottak vagy olyanok, akik más börtönökből - feltehetőleg - vállalták volna a szökés kockázatát.

 

II. rész

Alcatraz az USA börtönrendszer börtöne volt: ha valaki nem megfelelően viselkedett más fegyintézetben, akkor Alcatrazra küldték, ahol a rendkívül jól felépített monoton napi gyakorlatok megtanították az elítélteket a szabályok betartására. Alcatrazban a börtönlakóknak négy féle joguk lehetett: lehetőség az étkezésre, ruházkodásra, egészségügyi ellátásra valamint fedél a fejük fölé. Minden egyéb kiváltságnak minősült, amit ki kellett érdemelni. Ilyen privilégiumnak számított a munka, levelezés családtagjaikkal illetve azok látogatása, könyvtár használat, és más szabadidős tevékenységek, mint pl. zenehallgatás, festészet. Amikor a büntetőtisztek úgy vélték, hogy az elítélt már nem számít veszélyesnek és betartja a szabályokat (általában 5 év alcatraz-i tartózkodás után) a fegyencet átszállították egy másik Államszövetségi börtönbe, hogy ott töltse le a hátralévő börtönbüntetését.

Szökési kísérletek

Voltak azonban olyan elítéltek, akik úgy döntöttek, hogy nem várnak az átszállításig. A börtön működésének 29 éve alatt (1934-1963) 36 ember vett részt 14 különböző szökési kísérletben. Ezek közül huszonhármat elfogtak, hatot szökés közben agyonlőttek és kettő vízbefúlt. Az elfogott szökevények közül kettőt később a Kaliforniai Állami Börtön San-quentin-i gázkamrájában kivégeztek, mert az 1946-ban “Alcatraz-i Ütközet” néven elhíresült szökési kísérletben egy büntetőtiszt meghalt. A tiszt haláláért a két szökevényt tették felelőssé. Vajon tényleg sikerült-e bárkinek is megszöknie Alcartazról az attól függ, mit értünk sikeres szökési kísérlet alatt: kijutni a cellából, az épületből, elérni a vizet majd partot érni, vagy partot érni úgy, hogy közben nem fognak el? Hivatalosan senkinek nem sikerült megszöknie Alcatrazról, noha a mai napig öt embert tartanak számon úgy, mint akik “eltűntek és vélhetőleg vízbefúltak”.

 

III.rész

Érdekes szökési kísérletek

# 1. 1936. Április 27. Miközben Joe Bowers munkáját végezte a hulladékégetőben a sziget szélén levő lánckerítésre felmászva keresztül jutott azon. Miután többszöri felszólításra sem mászott vissza a nyugati toronyban posztoló büntető tiszt rálőtt. Bowers 20-30 métert zuhant a lánckerítés alatt húzódó partra. Sérüléseibe belehalt.

#2. 1937. December 16. Munkavégzés ideje alatt és mellett Theodore Cole és Ralph Roe a gyékényfeldolgozó műhely ablakának rácsait reszelték el, hosszú időn keresztül tartó munkával. Szökésük során átmásztak a már szabaddá vált ablakon, majd kijutottak a part széléig egészen a vízig és eltűntek a San Francisco öbölben, ahol rendkívül mostoha körülmények uralkodtak. Roe-t és Cole-t állítólag magával ragadta az áramlás és behúzta őket a tengerbe. Eltűntként és valószínűsíthetően halottként vannak nyilvántartva.

#7. 1943. Április 14. James Boarmen, Harold Brest, Floyd Hamilton és Fred Hunter két tisztet túszul ejtett az üzem területén, ahol dolgoztak. Mind a négyen az ablakon keresztül másztak ki, hogy eljussanak a partig. Az egyik túszul ejtett tiszt azonban riasztani tudta a többi tisztet, akik tüzet nyitottak a szigetről távolodó, úszó Boarmanra, Brestre és Hamiltonra. Huntert és Brestet elfogták Boarmant eltalálta egy golyó és a víz felszíne alá süllyedt, mielőtt bármelyik tiszt is elérhette volna; a holtestét soha nem találták meg Hamiltont, akit már az üldözés elején vízbefúltnak hittek 2 napig bujkált egy kisebb partmenti barlangban, majd valahogyan visszajutott az üzem épületébe. Végül ott talált rá az egyik büntető tiszt.

#9. 1945. Július 31. Az egyik legötletesebb szökési kísérletben John Giles próbálta kihasználni munkájából származó előnyöket: a rakodó dokkban dolgozott, ahol a szigetre tisztításra küldött katonai ruhákat kellett kirakodnia. Hosszú időn keresztül gyűjtögetés eredményeképpen sikerült egy komplett katonai egyenruhát szereznie, amit magára is öltött. Giles ezután a lehető legnagyobb nyugalommal lépett egy katonai őrnaszád fedélzetére, amitől már azt remélte, hogy teljesen szabad. Eltűnését viszont azonnal felfedezték és Giles szerencsétlenségére a katonai naszád nem San Francisco felé, hanem Angel Islandra tartott. Ahogy Giles partot ért már várta egy büntető tiszt, aki visszairányította őt Alcatrazra.

#10. 1946. Május 2-4. Az Alacatraz-i csata vagy Alcatraz-i kitörésként ismert szökési kisérletben hat elítéltnek sikerült a cellaépületben lévő tiszteket lefegyverezni, fegyverekhez és a cellaépület kulcsaihoz hozzájutni, tulajdonképpen irányításuk alá vették a teljes cellaépületet. Tervük akkor kezdett darabokra esni, amikor az elitéltek rájöttek, hogy pont az udvarra nyíló ajtó kulcsa hiányzik a megszerzett kulcsok közül. Nem sokkal ezután a börtönőrök felfedezték a szökési kísérletet és támadást indítottak a cellaépületben rekedt szökevényekre. Bernard Coy, Joe Cretzer, Martin Hubbard, San Shockley, Miran Tomphson és Charles Carnes ahelyett, hogy feladták volna magukat inkább úgy döntöttek, hogy tovább folytatja a tüzelést a benyomuló tisztekkel szemben. Végül Shockly, Tomphson és Carnes visszatértek a celláikba, de csak azután, hogy Cretzer - Shockly és Tomphson buzdítására - közvetlen közelről kivégezte a két túszul ejtett tisztet. Az egyik tiszt, William Miller sérüléseibe belehalt, egy másikat, Harold Stites-t a cellaépület visszafoglalásakor lőtték le. Körülbelül 18 tiszt sérült meg az "Alcatraz-i csata" során, melybe az Egyesült Államok tengerészgyalogságát is bele kellett vonni. A szökési kísérlet során kezdődött közelharc május 4-én ért véget Coy, Cretzer és Hubbard holttesteinek megtalálásával. Shockley-t, Thompson-t és Carnes-t bíróság előtt vonták felelősségre a tisztek halálához vezető szökési kísérlet miatt: Shockley-t és Tomphon-t halálra ítélték és 1948. Decemberében San Quentinben gázkamrában végezték ki őket. A 19 éves Carnest ismételt életfogytiglani büntetésre ítélték.

 

Ez a havonta megjelenõ kiadványunk internetes változata, ezért a folytatásokkal havonként bõvítjük az oldalt.

1999. március 21.