A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok adatait az adóalanyoknak 2014. november 15-ig be kell jelentenie. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó programokat ugyancsak 2014. november 15-ig kell a NAV-hoz bejelenteni. Ezt követően a bejelentési kötelezettséget a számlázó program használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül kell teljesíteni.

A rendelet szerint számlázó programnak minősül: a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.

Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is – pl. komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt az interneten keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.

Amennyiben Ön az általunk készített egyik számlázó rendszert alkalmazza, úgy a következő adatokat kell megadnia a SZAMLAZO elektronikus nyomtatványban:

Számlázó program neve: Multiker Rendszer 2020

Számlázó program azonosítója: cégünk nem ad külön azonosítót a programjaihoz, a programok nevei alapján azonosítunk (a partnereket pedig az adószámuk alapján).

Fejlesztőjének neve: Kuti Multiker Bt.

Értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának neve: ugyanaz (ügynöki értékesítés esetén is mi állítottuk ki a számlát / készítettünk szerződést a szoftverről)

Beszerzésének időpontja: a vásárlás / szerződés kötés dátuma

A rendeltetésszerű használatbavételének időpontját: minden esetben a rendszerben elkészült első számla dátumát kell itt megadni.

KITÖLTÉS MINTA

A számlázó nyomtatvány kitöltése:
– a program beszerzése dátum a program vásárlása / bérleti szerződés kezdete.
– a program használatának kezdete dátum az első számla kelte legyen.